วิธีการลงประกาศกับพิพดี


1.เข้าสู่ระบบ www.pipdee.com

2. ขั้นตอนการยืนยันที่อยู่

3.รายละเอียดแผนที่

4. รายละเอียดประกาศ

5.อับโหลดรูปภาพ

6.แสดงตัวอย่าง

https://pipdee.com/Resources/Uploads/FAQ/1953764370.pdf

 

 

 

 

 

Certificated by
logo
logo
logo