คำจำกัดความของสถานะประกาศ


ไม่สมบรูณ์ -  ประกาศของคุณยังไม่สำเร็จถึงของ ขั้นตอนการประากาศอังหาริมทรัพย์คุณสามารถทำรายการต่อได้โดยกด"แก้ไข "
ฉบับร่าง -  หากคุณสร้างประกาศยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถบันทึกเป็น "ฉบับร่าง" เเล้วทำการเเก้ไข้ในภายหลัง
รออนุมัติ -  ประกาศอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติโดยแอดมิน
ประกาศ - ประกาศของคุุณได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์เรียบร้อย
ยกเลิกประกาศ - ประกาศของคุณไม่ได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์
ไม่อนุมัติ -  ประกาศไม่ได้รับการอนุมัติ
หมดอายุ-  ประกาศหมดอายุ
ระงับการใช้งาน -  ในกรณีทที่ประกาศถูก "ระงับ" คุณต้องทำการยอมรับการสอบถามจากผู้ซื้อหรือ ทำการจ่ายใบเเจ้งหนี้ที่เกิดกำหนดชำระ 
                             หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อพิพดี
กำลังจะหมดอายุ - ประกาศของคุณกำลังจะหมดอายุ
ซิงค์สมบูรณ์ -  ซิงค์ประกาศสำเร็จ หลังจากนั้น คุณต้องทำการตรวจสอบที่อยู่ก่อนที่จะ ส่งคำขอประกาศไปยังแอดมิน
ซิงค์ผิดพลาด- ซิงค์ประกาศไม่สำเร็จ

Certificated by
logo
logo
logo